This project is read-only.

mcopy v.1.0.0.10

Rating: No reviews yet
Downloads: 334
Released: Dec 20, 2009
Updated: Jan 19, 2010 by MarekOtulakowski
Dev status: Alpha Help Icon

Recommended Download

Application mcopy v.1.0.0.10
application, 19K, uploaded Dec 20, 2009 - 291 downloads

Other Available Downloads

Source Code all source to mcopy v.1.0.0.10
source code, 1019K, uploaded Dec 20, 2009 - 43 downloads

Release Notes

simple console program (alternative xcopy) copies long file to correctly folder.
finally copied the files can be opened by your default programs.
The most important application is to copy data (task schedule) on the Microsoft server systems
very helpful to server administrators microsoft server systems
I invite you to cooperation and development applications!

bardzo prosty program konsolowy (alternatywa xcopy) kopiuje długie pliki (gdzie ścieżka całości przekracza 260 znaków) do prawidłowego (do czytania) folderu.
Najważniejsze zastosowanie tego programu to kopiowanie (zadania zaplanowane) na serwerowych systemach Microsoftu
bardzo pomocy dla administratorów tych serwerów
Zapraszam do współpracy i rozwoju tej aplikacji

Reviews for this release

No reviews yet for this release.