This project is read-only.
Project Description
Copy long file name (above 260 char in fullPath) in windows
simple console program (alternative xcopy) copies long file to correctly folder.
*The most important application is to copy data (task schedule) on the Microsoft server systems*
console program develop in Visual Studio 2008 express C#
very helpful to server administrators microsoft server systems
I invite you to cooperation and development this application!

konsolowy program napisany w Visual Studio 2008 express C#
do kopiowania plików i folderów (których ścieżka całkowita przekracza 260 znaków)
bardzo przydatny dla administratorów serwerowych systemów microsoft windows
Zapraszam do współpracy i rozwoju tej aplikacji

Last edited Dec 15, 2009 at 3:26 PM by MarekOtulakowski, version 11